Αναβολή δράσεων της EMOS PEHA στις ” Ημέρες Θάλασσας”. Νέα Ημερομηνία: Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020