Ανακοίνωση του Πράττω για την κατάργηση του Πανεπιστημιακού Ασύλου

Η επιχείρηση νόμος και τάξη στα Πανεπιστήμια που σχεδιάζει η κυβέρνηση με την κατάργηση του ασύλου είναι άκρως επικίνδυνη και αντισυνταγματική καθώς πλήττει ευθέως το αυτοδιοίκητο των Πανεπιστημίων.
Οι δηλώσεις της Υπουργού Παιδείας ότι «οι δημόσιες αρχές θα μπορούν να επεμβαίνουν αυτεπαγγέλτως» υπονομεύουν την ουσία της ακαδημαϊκής διαδικασίας που συνίσταται στην ελευθερία ιδεών και έρευνας και στη συνεργασία των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας.
Η είσοδος αστυνομικών οργάνων στα Πανεπιστήμια χωρίς έγκριση των Πρυτανικών αρχών ή άλλου εξουσιοδοτημένου σώματος είναι αδιανόητη και δεν θα γίνει ανεκτή από την ακαδημαϊκή κοινότητα.

Καλούμε την κυβέρνηση να στρέψει την προσοχή της και να λάβει μέτρα αναβάθμισης των Πανεπιστημίων κυρίως όσον αφορά την αύξηση της χρηματοδότησης που έχει μειωθεί περίπου κατά 70% από το 2010, την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου που σήμερα πνίγει τη δημιουργικότητα και την πρωτοβουλία και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας του ανθρώπινου δυναμικού των Πανεπιστημίων μας.