Αποξήλωση τριών ανενεργών και εγκαταλελειμμένων περιπτέρων από πεζοδρόμια της πόλης

Η προσπάθεια για τη βελτίωση της καθημερινότητας στην πόλη μας συνεχίζεται καθημερινά.

Τις προηγούμενες ημέρες έγινε η αποξήλωση τριών ανενεργών και εγκαταλελειμμένων περιπτέρων από πεζοδρόμια της πόλης μας, τα οποία βρίσκονταν στη Βασ. Γεωργίου με την Γρηγορίου Λαμπράκη, στην Αιτωλικού με την Ακτή Κονδύλη και στην Σκουζέ με τη Φίλωνος.
Με αυτές τις παρεμβάσεις αποδίδουμε ζωτικό δημόσιο χώρο στους Πειραιώτες, διατηρούμε την πόλη μας καθαρή και διευκολύνουμε την προσβασιμότητα και τη μετακίνηση των πολιτών.
Η προσπάθεια για τη βελτίωση της καθημερινότητας στην πόλη μας συνεχίζεται καθημερινά.