Π. Κόκκαλης: Πληθώρα “πράσινων” εξαγγελιών αλλά και αισχροκέρδεια των παρόχων

Οι δράσεις της Κυβέρνησης περιορίζονται στην επιδότηση της αισχροκέρδειας των παρόχων ενέργειας.

Γραπτή ερώτηση κατέθεσε ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Πέτρος Κόκκαλης, ο οποίος δήλωσε σχετικά: «Η ελληνική Κυβέρνηση είναι στην εξουσία για 4 χρόνια, με πληθώρα “πράσινων” εξαγγελιών, αλλά δυστυχώς με μηδενικό αντίκρυσμα. 

 Οι δράσεις της για την προστασία της χώρας περιορίζονται στην επιδότηση της αισχροκέρδειας των παρόχων ενέργειας με χρήματα των φορολογουμένων.
Το μυαλό τους ήταν στο ξεπούλημα, αντί στις λύσεις. Και ω του θαύματος, για μία ακόμη φορά ωφελημένοι θα βγουν πάλι τα ορυκτά καύσιμα και το φυσικό αέριο, στέλνοντας την υπόθεση της κλιματικής ουδετερότητας στις καλένδες.
Τόσο “πράσινη” η Κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός. Τόσο αποφασιστικοί… στις μη-λύσεις κάθε ζητήματος».
Ακολουθεί η ερώτηση του Ευρωβουλευτή: «Η συμμετοχή των πολιτών, των επιχειρήσεων και του δημόσιου τομέα στην παραγωγή και εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας είναι μια από τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, του Fit for 55% και του RePowerEU για την επίτευξη των στόχων της κλιματικής ουδετερότητας και της ανάσχεσης της ενεργειακής κρίσης.

Η ελληνική Κυβέρνηση στο σχέδιο νόμου το οποίο κατέθεσε προς διαβούλευση μέχρι τις 27/02/2023 με τίτλο: ‘’Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για τη χρήση και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές – Ενσωμάτωση των Οδηγιών ΕΕ 2018/2001 και 2019/944’’, προβλέπει στο άρθρο 28 το όριο αυτοπαραγωγής από συστήματα ΑΠΕ για τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου στα 100 kW.

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται η Επιτροπή:

  • Το όριο αυτό συμβαδίζει με τις γενικές κατευθύνσεις και το πνεύμα της Οδηγίας ΕΕ 2018/2001, του στόχους της ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ κατά 45% μέχρι το 2030, αλλά και τους επιμέρους στόχους του RePowerEU για την συμμετοχή των πολιτών και των επιχειρήσεων στην αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης;

  • Οφείλει η Ελλάδα να προχωρήσει άμεσα σε επενδύσεις στο δίκτυο, ώστε να διευρύνει τον ηλεκτρικό της χώρο και να υποστηρίξει έτσι περισσότερες ΑΠΕ, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων αυτοπαραγωγής;».

Link: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2023-000450_EN.html