Γ. Παναγόπουλος: Η Σαλαμίνα γίνεται “πράσινος δήμος”

Με χαρά ανακοινώνουμε την ένταξη του Δήμου μας στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» του Υπ. Ανάπτυξης και συγκεκριμένα στην Πράξη «Χωριστή διαχείριση βιοαποβλήτων στον Δήμο Σαλαμίνας»

Ο Δήμος μας πέτυχε την χρηματοδότηση του με 1.582.359,87 € για την Προμήθεια:
▪︎3.370 κάδων συλλογής βιοαποβλήτων κουζίνας 10 lt
▪︎550 κάδων υποδοχής βιοαποβλήτων κουζίνας κατοικιών δίτροχων 240 lt
▪︎120 κάδων υποδοχής βιοαποβλήτων κουζίνας κατοικιών δίτροχων 360 lt
▪︎50 κάδων υποδοχής βιοαποβλήτων τετράτροχων 660 lt
▪︎110.000 βιοδιασπώμενων σακουλών για νοικοκυριά 10 lt
▪︎1.200 κάδων κομποστοποίησης βιοαποβλήτων κήπου 300 – 400 lt
▪︎2 απορριμματοφόρων οχημάτων 8 μ3
▪︎1 ρυμουλκούμενου κλαδοθρυμματιστή
▪︎1 Μηχανικού Κομποστοποιητή 1.400 κιλά/ημέρα με σπαστήρα και ταινία τροφοδοσίας
▪︎3 Μηχανικών Κομποστοποιητών 140 κιλά/ημέρα με στέγαστρο
Η Σαλαμίνα γίνεται ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΔΗΜΟΣ. Ένας μεγάλος στόχος μας υλοποιείται.
Μια ακόμη δέσμευση μας γίνεται πράξη.