Γ. Κουκουδάκης: Θα ζητήσω πάλι την επιβράβευση και την εμπιστοσύνη σας

Στις επερχόμενες δημοτικές εκλογές θα ζητήσω και πάλι την επιβράβευση με την εμπιστοσύνη σας!

Η Δημοπράτηση των δύο μεγαλύτερων έργων από την ίδρυση του Δήμου μας, του Βιολογικού και της Διαχείρισης των Απορριμμάτων, είναι γεγονός!
Όλοι Μαζί μπορούμε ακόμα περισσότερα Για την Ύδρα μας!
Ξεκίνησε η διαδικασία δημοπράτησης και του έργου: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΗΣΟΥ ΥΔΡΑΣ”.
Ο συνολικός προϋπολογισμός δημοπράτησης, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματός προαίρεσης ανέρχεται στα 16.597.562,74 € ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24%.
Το έργο περιλαμβάνει, την κατασκευή της Μονάδας Επεξεργασίας και Διαχείρισης Αποβλήτων, την κατασκευή χώρου υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων (Χ.ΥΤ.Υ.), την κατασκευή Εγκατάστασης Επεξεργασίας Στραγγισμάτων, την αποκατάσταση του όμορου Χ.Α.Δ.Α. της Ύδρας, την 3μηνη δοκιμαστική λειτουργία του έργου, την εγκατάσταση δεματοποιητή και διαχείρισης των απορριμμάτων κατά την μεταβατική περίοδο καθώς και την κανονική λειτουργία για έξι (6) έτη.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 24/2/2023.