«Φωνάζει ο ψεύτης…!

6.270€ + ΦΠΑ ανά κάτοικο περίπου το κόστος της αποχέτευσης στο Αίαντειο του Δήμου Σαλαμίνας αν δεν εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση!»

«Φωνάζει ο ψεύτης…! 6.270€ + ΦΠΑ  ανά κάτοικο περίπου το κόστος της αποχέτευσης στο Αίαντειο του Δήμου Σαλαμίνας αν δεν εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση!»

  Ο κ. Δήμαρχος Σαλαμίνας  μπερδεύει  την κατασκευή νέου δικτύου αποχέτευσης που εντάσσεται στο ΕΣΠΑ  με τις αντικαταστάσεις παλαιών δικτύων αποχέτευσης που δεν εντάσσονται στο ΕΣΠΑ.

Σε συνέχεια της απάντησης (ο Θεός να την κάνει απάντηση) του Δήμου Σαλαμίνας για την αποχέτευση στο Αιάντειο, παραθέτουμε ακολούθως μερικά στοιχεία που αποδεικνύουν την ανεπάρκεια του Δήμου στην διαχείριση σοβαρών θεμάτων.

Εξασφάλιση χρηματοδότησης: ο Δήμος αναφέρει στην απάντηση του ότι η χρηματοδότηση του έργου θα αναζητηθεί από πόρους του Ε.Π. Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη του ΕΣΠΑ. Καταρχάς οι συντάκτες της απάντησης, θα έπρεπε να γνωρίζουν ότι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα λέγεται «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».

Πέραν αυτού όμως, θα έπρεπε να γνωρίζουν ότι το ΕΣΠΑ 2014-2020 ολοκληρώνεται στις 31/12/2023 και ακόμα πιο σημαντικό είναι το γεγονός ότι αν κάνουν μια απλή αναζήτηση στο www.espa.gr θα δουν ότι η μοναδική ενεργή πρόσκληση για υποβολή αίτησης χρηματοδότησης είναι η πρόσκληση με κωδικό ΟΠΣ 3340 (προς διευκόλυνση παρατίθεται και το link https://www.ymeperaa.gr/prosklisi-ergou/proskliseis-ergon/750-oloklirosi-ton-ypodomon-syllogis-kai-epeksergasias-astikon-lymaton-stous-oikismoys-g-proteraiotitas-plithysmos-2-000-15-000-i-p-pou-apaitoyntai-symfona-me-tin-odigia-91-271-eok-nea-erga-14-29-14-17-ops-3340 ) η οποία:

  • Έχει διαθέσιμη χρηματοδότηση μόλις 60 εκ. € ενώ βρίσκεται στον «αέρα» από το Δεκέμβριο του 2018.
  • Έχει προϋπόθεση το έργο να ολοκληρωθεί μέχρι 31/12/2023 (παρ. 4.1 της οικείας πρόσκλησης).

Ø  Και το σημαντικότερο: η προθεσμία για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης εκπνέει στις 30/12/2022, δηλαδή σε λιγότερο από 45 ημέρες!

Αντί λοιπόν ο Δήμος να «τρέξει» να ζητήσει παράταση της ως άνω πρόσκλησης, και εν πάσει περιπτώσει να ασχοληθεί ενεργά και πραγματικά με την εξεύρεση χρηματοδότησης, απαντάει με απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς και ύβρεις.

 

Προγραμματικές συμβάσεις άλλων δήμων 

Αναφορικά με τις αποφάσεις οικονομικών επιτροπών άλλων δήμων, που παρέθεσε ο Δήμος Σαλαμίνας, στην προσπάθεια του να αιτιολογήσει τα αναιτιολόγητα, υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Το έργο για παράδειγμα του Δήμου Αθηναίων, δεν μπορεί να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ γιατί αφορά σε αντικαταστάσεις παλαιών δικτύων αποχέτευσης, για αυτό και στο σχέδιο προγραμματικής σύμβασης αναφέρεται ρητά «…Η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. θα αναζητήσει χρηματοδότηση για την υλοποίηση των ανωτέρω έργων. Σε περίπτωση μη εξεύρεσης χρηματοδότησης, η χρηματοδότηση των έργων (των αγωγών του δευτερεύοντος δικτύου και των συνδέσεων ακινήτων στο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων (τριτεύον δίκτυο)) θα γίνει από ίδιους πόρους της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και θα χρεώνεται από την ίδια στους ιδιοκτήτες των ακινήτων σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα άρθρα 2Α και 2Β της παρούσης…»
Να υποθέσουμε λοιπόν ότι ο Δήμος Σαλαμίνας θα εφαρμόσει το ίδιο μοντέλο και για τους πολίτες του Αιαντείου; Δηλαδή θα τους χρεώσει το κόστος κατασκευής του έργου; Με μια απλή πράξη λοιπόν η εκτιμώμενη επιβάρυνση για κάθε πολίτη του Αιαντείου από αυτήν την αβλεψία του δήμου ανέρχεται σε 6.270€ + ΦΠΑ ανά κάτοικο!

Σχετικά με την προγραμματική σύμβαση του Δήμου Πεντέλης, ρητά αναφέρεται στην προγραμματική σύμβαση (κάτι που δεν γίνεται στο σχέδιο προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Σαλαμίνας), ότι η κατασκευή του έργου (αγωγοί δευτερεύοντος δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων, συνδέσεις, αντλιοστάσια και καταθλιπτικοί αγωγοί) θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Συνοχής και η ΕΥΔΑΠ θα υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».

Και παρακάτω αναφέρει:

Εφόσον το έργο χρηματοδοτηθεί από πόρους του παραπάνω Επιχειρησιακού Προγράμματος, ουδεμία χρέωση θα γίνει στους ιδιοκτήτες ακινήτων! Και μάλιστα το εν λόγω έργο εντάχθηκε στο ταμείο συνοχής την 1η Αυγούστου του 2022 (ΑΔΑ: Ρ9ΨΦ46ΜΤΛΡ-6ΤΦ), αποδεικνύοντας ότι Δήμος Σαλαμίνας είναι ουραγός στη διεκδίκηση των πόρων του ΕΣΠΑ…
Το συμπέρασμα λοιπόν είναι ότι ο Δήμος Σαλαμίνας, αν δεν θέλει να χρεώσει τους πολίτες του Αιαντείου με το κόστος των 6.270€ + ΦΠΑ ανά κάτοικο, πρέπει να σπεύσει να υποβάλλει αίτηση χρηματοδότησης σε κάποιο διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο, όσο προλαβαίνει ….

       Προχωρήστε  άμεσα λοιπόν  σε τροποποίηση το σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης για τους εξής κυρίως λόγους:

1. Επειδή δεν αναφέρει συγκεκριμένη πρόσκληση ή/και πηγή χρηματοδότησης, στο πλαίσιο της οποίας θα υποβληθεί αίτηση χρηματοδότησης από την ΕΥΔΑΠ.

2. Επειδή  δεσμεύει ΑΝΑΙΤΙΟΛΟΓΗΤΑ με το ποσό των 25 εκ τους πολίτες του Αιαντειου.

3. Επειδή δεν συνοδεύεται από χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου, προκειμένου να γνωρίζουν όλοι πότε θα δημοπρατηθεί και ολοκληρωθεί το έργο.

4.Επειδή δεν περιγράφονται τα συνοδευτικά και απαραίτητα υποέργα της πράξης, προκειμένου η ΕΥΔΑΠ να μπορεί να υποβάλει έναν πλήρη φάκελο χρηματοδότησης.

 5. Για να μην υπάρξει πρόσθετη καθυστέρηση στο Ελεγκτικό Συνέδριο, το οποίο είναι βέβαιο ότι θα εντοπίσει αυτά τα προβλήματα και θα ζητήσει τη διόρθωση τους.

Μπορεί στις δηλώσεις να λέτε ότι το έργο ξεκινά όμως προφανώς δεν ξέρετε  το πότε και με ποιες προϋποθέσεις θα γίνει αυτό  αλλά και γενικότερα από ότι φαίνεται δεν έχετε ιδέα από έργα και  χρηματοδοτήσεις  προγραμμάτων ΕΣΠΑ, ούτε εσείς ούτε και τα πρόθυμα και έμπειρα… στελέχη της παράταξης σας,  που τρέξανε  να αναπαράγουν τις συκοφαντίες σας χωρίς να διαβάσουν προσεκτικά την ανακοίνωση μου.

Ας έχει, όλοι κρινόμαστε! Η υπεράσπιση των συμφερόντων των πολιτών είναι υποχρέωση μας!

Τέλος, χαίρομαι που αναγνωρίζετε δημόσια την άψογη συνεργασία που έχει ο Δήμος με την Περιφέρεια Αττικής!

Φροντίστε όμως να συνετίσετε και τους Αντιδημάρχους σας να αναφέρονται με σεβασμό στην Περιφέρεια Αττικής και να μην προσπαθούν τις αστοχίες  τους και τα λάθη τους να τα μεταφέρουν