Επισκευές και Συντηρήσεις στα σχολεία του Δήμου Παλλήνης για την κάλυψη των αναγκών των μαθητών.

Ο Δήμος Παλλήνης, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος διέθεσε σημαντικά ποσά εξ ιδίων πόρων για την βελτίωση και την αναβάθμιση των σχολείων αποδεικνύοντας έμπρακτα το ιδιαίτερο ενδιαφέρον και την
προτεραιότητα που δίνει στους μαθητές και την νεολαία. Ολοκληρώνοντας την προσπάθεια και την πολιτική εξασφάλισης ενός άνετου και ασφαλούς σχολικού περιβάλλοντος, αφού διαπιστώθηκαν και
καταγράφηκαν από τις Σχολικές Επιτροπές σε συνεργασία και με τους Διευθυντές των Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όλες οι επισκευαστικές ανάγκες των σχολικών κτιρίων, συνεχίζει τις συντηρήσεις και επισκευές με ιδίους πόρους.
Στις συντηρήσεις περιλαμβάνονται εργασίες: συντήρησης και ανακαίνισης αιθουσών διδασκαλίας, αποκατάστασης των κοινόχρηστων χώρων και των αιθουσών πολλαπλών χρήσεων, των γυμναστηρίων και των αύλειων χώρων, επισκευές ή κατασκευές (ανάλογα με τις ανάγκες) των περιτοιχίσεων, των στεγών, των υπόστεγων, των δαπέδων, των ασφαλτικών, καθώς και ελαιοχρωματισμοί των εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών, καθαρισμός αποχετεύσεων, επισκευές των υδραυλικών και ηλεκτρολογικών
εγκαταστάσεων, αλλά και της κεντρικής θέρμανσης. Επίσης τοποθετήθηκαν αλεξικέραυνα στα κτιριακά συγκροτήματα από όπου είχαν κλαπεί κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

------------------ -------- ---------- ---------------- 2-- & 70 --------,----.----------------1 ------------------ -------- ---------- ---------------- 2-- & 70 --------,----.----------------2 -------------------- ---------- 3---------------------- ---------------- -------------------- ----.---------- 1-------------- -------------------- ----.---------- 3------------------ ------------ ---------------- 3-- ---------------- ------------1 ---------------- 3-- ---------------- ------------2 ---------------- 3-- ---------------- ------------3

Να σημειωθεί ότι έγιναν σημαντικές παρεμβάσεις στα σχολεία:

 7ο Νηπιαγωγείο & Δημοτικό Σχολείο Παλλήνης(Λουτρό), τα οποία
μεταφέρθηκε για λόγους ασφαλείας σε άλλα κτίρια, αφού πρώτα
ανακαινίσθηκαν και επισκευάσθηκαν εξ αρχής.

 Επίσης, στα συστεγαζόμενα 2ο και 7ο Δημοτικά Σχολεία Γέρακα,
όπου κατασκευάσθηκαν εξ αρχής χώροι υγιεινής για την κάλυψη των
αναγκών των μαθητών