Πρόσκληση σε ένα μοναδικό ZOOM WEBINAR

Με κεντρικό ομιλητή τον κορυφαίο Έλληνα της Διεθνούς Πολιτιστικής Διπλωματίας, Κυριάκο Μαριδάκη.