Ο Περιφερειάρχης Αττικής καταδικάζει τον προπηλακισμό υπαλλήλου της Δ/νσης Μεταφορών

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης καταδικάζει απερίφραστα τον προπηλακισμό υπαλλήλου της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής.
Στον αρμόδιο εισαγγελέα διαβιβάζεται η αναφορά του υπαλλήλου.
Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης αφού ενημερώθηκε για τον προπηλακισμό υπαλλήλου της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής από ιδιοκτήτη σχολής οδηγών προέβη στην παρακάτω δήλωση: «Καταδικάζω απερίφραστα την επίθεση που δέχθηκε ο υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής από πολίτη ο οποίος διατηρεί σχολή οδηγών. Η ασφάλεια των εργαζομένων της Περιφέρειας Αττικής αποτελεί βασική προτεραιότητά μας. Από την πρώτη στιγμή που ενημερώθηκα για το καταδικαστέο αυτό συμβάν ζήτησα από τον Γενικό Διευθυντή Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Ηλία Δόλγυρα να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες προκειμένου να διερευνηθεί η υπόθεση.
Τέτοια απαράδεκτα φαινόμενα δεν είναι δυνατόν να γίνονται ανεκτά και δεν θα επιτρέψουμε να επαναληφθούν».
Στο πλαίσιο των σχετικών ενεργειών ο Γενικός Διευθυντής έχει ζητήσει την περαιτέρω διερεύνηση του θέματος ενώ η αναφορά του υπαλλήλου διαβιβάζεται στον αρμόδιο εισαγγελέα.