Νίκος Πλατανησιώτης: Μοριακά test covid-19 για όλους

Η εμπειρία μας όλους αυτούς τους μήνες της υγειονομικής κρίσης που έπληξε τη χώρα μας, αλλά και η σωστή ανάγνωση του δευτέρου κύματος που μας έπληξε το καλοκαίρι, καθώς και οι πρώτες ενδείξεις από το άνοιγμα των σχολείων, μας οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι πρέπει να γίνονται πολλοί περισσότεροι έλεγχοι για covid-19.
Θεωρούμε μονόδρομο πλέον τη διενέργεια των μοριακών test από τα ασφαλιστικά ταμεία και στον ιδιωτικό τομέα, συνταγογραφούμενα από συγκεκριμένες ειδικότητες, με συγκεκριμένους όρους και σαν εναλλακτική λύση προτείνουμε τη σύναψη σύμβασης του ΕΟΔΥ με τον ιδιωτικό τομέα.
Προκειμένου να γίνει αυτό, θα πρέπει άμεσα να τιμολογηθεί η εξέταση και να υπάρξει αντίστοιχη αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ώστε η επιπλέον δαπάνη να μην επηρεάσει αρνητικά τις υπόλοιπες χορηγούμενες υπηρεσίες.
Εάν είχε γίνει αυτό, πιθανότατα θα είχαμε αποφύγει πολλές εστίες υπερμόλυνσης, όπως δυστυχώς είχαμε σε κλειστές δομές και εργοστάσια.
Δυστυχώς, το κόστος της εξέτασης είναι αρκετά υψηλό για να το αναλάβει εξολοκλήρου ο ιδιωτικός τομέας, οπότε το συγκροτημένο κράτος πρέπει να παρέμβει δραστικά. Αλλά και από καθαρά οικονομοτεχνική άποψη για τη χώρα μας, η υιοθέτηση της πρότασης μας θα έχει σοβαρές θετικές οικονομικές επιπτώσεις, προερχόμενες από τη μείωση του κόστους των εργαστηριακών εξετάσεων, τη μείωση των χαμένων εργατοωρών και τη μείωση των νοσηλείων, τόσο στις κλινικές, όσο και στις ΜΕΘ.

Και ας μην ξεχνάμε ότι η ανθρώπινη ζωή δεν αποτιμάται σε χρήμα. Το προλαμβάνειν καλύτερο του θεραπεύειν.