Γιώτα Βοϊδονικόλα: Ο αγώνας για τη γνώση δεν πρέπει να σταματάει ποτέ!

Η έναρξη της φετινής σχολικής χρονιάς σηματοδοτεί την απαρχή της εκπαιδευτικής διαδικασίας, μέσα όμως σε συνθήκες υγειονομικής κρίσης. Σε όλη αυτή την περίοδο, βασικό μέλημα του Δημάρχου Γιάννη Λαγουδάκη και δικό μου, ήταν η διασφάλιση όλων των απαραίτητων προϋποθέσεων που κατοχυρώνουν την απρόσκοπτη και ομαλή λειτουργία του διδακτικού έργου και του συνόλου των σχολικών δραστηριοτήτων σε συνδυασμό όμως με την τήρηση όλων των πρωτοκόλλων προστασίας της υγείας μαθητών,διδασκόντων και λοιπών απασχολούμενων στα σχολεία της πόλης μας.
Σε αυτή τη συλλογική προσπάθεια διαμόρφωσης συνθηκών άρτιας, στο μέτρο του δυνατού, λειτουργίας θέλω προσωπικά να ευχαριστήσω τη Δ/νση Παιδείας του Δήμου μας Γιώτα Αργύρη, Μαρία Καρασαρίνη, Πέτρο Σαραντόπουλο καθώς και τους προέδρους των σχολικών επιτροπών κ.κ. Βαγγέλη Γεωργακόπουλο, Ευάγγελο Γεωργακοπουλο και Αγγελή Προυντζο

Ο αγώνας για την κατάκτηση της γνώσης μετατρέπει τον άνθρωπο από απλό δέκτη καταστάσεων σε ενεργό διαμορφωτή των εξελίξεων. Γι’ αυτό άλλωστε ένας τέτοιος Αγώνας οφείλει να μη σταματάει ποτέ.
Εύχομαι σε όλες και όλους καλή και δημιουργική σχολική χρονιά