Νέο ηλεκτροκίνητο όχημα για τις Κοινωνικές Δομές απέκτησε ο Δήμος Ιλίου

Ν. Ζενέτος: «Σήμερα, που οι κοινωνικοί δείκτες επιδεινώνονται δραματικά, η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου μας αποτελεί τον κεντρικό βραχίονα για την παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας σε ευπαθείς και αδύναμες ομάδες του πληθυσμού.
Στο πλαίσιο αυτό, εντάσσεται η προμήθεια του νέου ηλεκτροκίνητου οχήματος, με σκοπό την έγκαιρη, αποτελεσματική και κατά προτεραιότητα παροχή αυτής της φροντίδας. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχή κατάληξη της δράσης και να διαβεβαιώσω ότι θα συνεχίσουμε την προσπάθεια, γιατί όλοι έχουμε δικαίωμα στη ζωή και την αξιοπρέπεια γεγονός που, σε τόσο δύσκολους καιρούς, δεν είναι ούτε προφανές, ούτε αυταπόδεικτο».