Ιστορίες του παππού Αριστοφάνη στο Δημοτικό Κηποθέατρο