Η “Πολιτεία Πολιτών” κοντά στην Τρίτη Ηλικία

Αναβάθμιση των ΚΑΠΗ, δωρεάν υπηρεσίες, ταξίδια και συμβουλές από ειδικούς σε θέματα υγείας και διατροφής. Εκμάθηση υπολογιστών, μαθήματα φωτογραφίας και ό,τι χρειάζεται η τρίτη ηλικία για να αισθάνεται χρήσιμη και ευτυχισμένη.