Σύμβαση για παροχή υπηρεσιών πρόσβασης στη νομική βάση πληροφοριών «Ισοκράτης»

Πρόσβαση στην τράπεζα νομικών Πληροφοριών «Ισοκράτης» αποκτούν οι εργαζόμενοι του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΥΝΑΝΠ). Ο υπουργός Φώτης Κουβέλης υπέγραψε σύμβαση με τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών (Ν.Π.Δ.Δ.)

τον οποίον εκπροσώπησε ο πρόεδρός του, Δημήτρης Βερβεσός με βάση την οποία το ΥΝΑΝΠ, θα αποκτήσει 60 κωδικούς πρόσβασης, στην τράπεζα νομικών δεδομένων «Ισοκράτης», για την κάλυψη των νομικής φύσεως αναγκών του (νόμους, νομολογία, Προεδρικά Διατάγματα κλπ). Η σύμβαση θα έχει διάρκεια ενός έτους.