Βασίλης Σαϊσανάς: “Η πολιτική συνιστά μία από τις μεγαλύτερες αρετές που αποσκοπεί στην βελτίωση του ανθρώπου και της κοινωνίας του”

Aπό την ενασχόληση μου με την επιστήμη της ιστορίας κατάλαβα ότι η πολιτική συνιστά μία από τις μεγαλύτερες αρετές που αποσκοπεί στην βελτίωση του ανθρώπου και της κοινωνίας του.

Η πολιτική αρετή υπήρξε σύμφυτη με την ανθρώπινη ιδιότητα ενώ σύμφωνα με τον Αριστοτέλη η πολιτική ορίζεται ως η ολοκλήρωση κάθε τέχνης και επιστήμης η οποία ακριβώς προσδιορίζει ποιες τέχνες και επιστήμες πρέπει να καλλιεργούνται σε μια πόλη, με ποιες πρέπει να ασχολείται ο κάθε επιμέρους πολίτης και ως ποιο βαθμό· Η πολιτική ακριβώς επειδή έχει ως κέντρο της τον άνθρωπο και την κοινωνία πρέπει να διέπεται από υπευθυνότητα,ειλικρίνεια, διαφάνεια, αλληλεγγύη, εντιμότητα και δικαιοσύνη.

Αυτές ακριβώς τις αρχές απαρεγκλίτως πρεσβεύει η Πολιτεία Πολιτών της οποίας έχω την μέγιστη τιμή να αποτελώ ιδρυτικό της μέλος. Με επικεφαλής τον υποψήφιο δήμαρχο της Μεταμόρφωσης  Σάββα Νάνο η Πολιτεία Πολιτών και όλα τα μέλη της με συγκροτημένο πρόγραμμα στοχεύουν στην πρόοδο και εξέλιξη της Μεταμόρφωσης και στην ευημερία των πολιτών της. Με κεντρικό άξονα της πολιτικής μας σκέψης τον άνθρωπο και την κοινωνία δηλώνουμε με ακλόνητη πίστη στο όραμα και στο σχέδιο μας πως ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΘΑ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΜΕ