Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα E-COOL

Με τη συμμετοχή φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ολοκληρώθηκε η 2η Τεχνική συνάντηση της Περιφερειακής Ομάδας Εμπλεκομένων Μερών (ΠΟΕ – Stakeholders Group) για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού έργου E-COOL.

Συγκεκριμένα, στελέχη του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής, εκπρόσωποι Δήμων, του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ), του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς και στελέχη από εταιρείες του ιδιωτικού τομέα έδωσαν το παρών στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Αττικής, στις 28 Ιανουαρίου 2019.

Στο πλαίσιο της συνάντησης παρουσιάστηκε η πορεία του έργου κατά τους 7 πρώτους μήνες της πρωτοβουλίας και έγινε συνοπτική παρουσίαση των καλών πρακτικών, οι οποίες είχαν παρουσιασθεί εκτενώς από τους εταίρους στο 1ο Διαπεριφερειακό Σεμινάριο του έργου E-COOL, που πραγματοποιήθηκε στο Brno της Τσεχίας. Στη συνέχεια οι παρευρισκόμενοι αξιολόγησαν τις καλές πρακτικές για την καινοτομία, τη δυνατότητα για εφαρμογή των ιδεών σε ευρύτερες περιοχές καθώς και τη συνάφεια των πρακτικών σε σχέση με τους καθορισμένους στόχους του έργου.

Επιπλέον της αξιολόγησης, έγινε συζήτηση σχετικά με τις παρουσιασθείσες πρακτικές και ανταλλαγή απόψεων των φορέων. Ιδιαίτερη μνεία έγινε στην προσπάθεια για ενσωμάτωση παρόμοιων πρακτικών στις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες της Περιφέρειας Αττικής και τη μετουσίωσή τους σε πραγματική ανάπτυξη στην Αττική.

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα E-COOL αποσκοπεί στη βελτίωση της επιχειρηματικότητας και της ενδοεπιχειρηματικής νοοτροπίας των νέων ανθρώπων, μέσω της ενδυνάμωσης των ικανοτήτων, των μεθόδων διδασκαλίας και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Συμμετέχουν σε αυτό φορείς από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με απώτερο σκοπό την ενσωμάτωση πρακτικών που θα ευνοήσουν την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη.