Πρόγραμμα στεγαστικής συνδρομής «Κάλυψη»

Στο πλαίσιο υλοποίησης του συγκεκριμένου προγράμματος, ο Δήμος Νίκαιας– Αγ.Ι.Ρέντη εξέδωσε επαναληπτική πρόσκληση υποβολής αιτήσεων σε δυνητικούς δικαιούχους για τη μίσθωση ενός ακινήτου (οικίας) που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα.
Πρόγραμμα στεγαστικής συνδρομής «Κάλυψη» υλοποιεί ο Δήμος Νίκαιας- Αγ. Ι. Ρέντη.

Ο Δήμος Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη σε συνεργασία με το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης πραγματοποιεί το πρόγραμμα στεγαστικής συνδρομής «ΚΑΛΥΨΗ».
Στο πλαίσιο υλοποίησης του συγκεκριμένου προγράμματος, ο Δήμος Νίκαιας– Αγ. Ι. Ρέντη εξέδωσε επαναληπτική πρόσκληση υποβολής αιτήσεων σε δυνητικούς δικαιούχους για τη μίσθωση ενός ακινήτου (οικίας) που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα.
Από τις 8 έως τις 14 Δεκεμβρίου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για συμμετοχή στο πρόγραμμα στο Δημαρχείο Ρέντη (Μπιχάκη 8) είτε σε έντυπη μορφή, είτε σε ηλεκτρονική στο e-mail: Kalipsi@nikaia-rentis.gov.gr.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους ηλικίας 25 έως 39 ετών που είναι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, έχουν χάσει ή κινδυνεύουν να χάσουν την κατοικία τους και έχει διάρκεια 3 χρόνια.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 2132004822,2132004874 (κ. Ωμορφονίδου Άννα).