Ενίσχυση της καινοτομίας, του ψηφιακού μετασχηματισμού και της έρευνας

Η αυτοδιοίκηση ως θεσμός, έχει κάνει σημαντικά βήματα για να είναι δίπλα στον πολίτη.

Είχα τη χαρά να συμμετέχω στο OTS Forum.
Η αυτοδιοίκηση ως θεσμός, έχει κάνει σημαντικά βήματα για να είναι δίπλα στον πολίτη.
Χρειάζονται όμως εκείνες οι διαδικασίες και οι βελτιώσεις που θα λειτουργήσουν καταλυτικά για να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Να εξορθολογίσουμε διαδικασίες και να συγκρουστούμε με καθεστηκυίες λογικές ενός κράτους που έχει αποδειχθεί βαθύ.
Η ενίσχυση της καινοτομίας, του ψηφιακού μετασχηματισμού, της έρευνας, αποτελεί για εμάς κεντρική προτεραιότητα, ορόσημο της πολιτικής μας, ένα διαρκές καθημερινό στοίχημα. Στοχεύουμε στην επόμενη πενταετία η Περιφέρεια Αττικής να κατακτήσει την πρώτη θέση στην επίτευξη των 17 στόχων βιώσιμης ανάπτυξης σε περιφερειακό επίπεδο.