17 νέα συστήματα υπογειοποιημένων κάδων

Συνολικά αυτή τη στιγμή στην πόλη έχουν εγκατασταθεί σαραντα πέντε (45) τέτοια συστήματα αφαιρώντας από τους δρόμους της πόλης πάνω από 300 συμβατικούς κάδους.
Ο Δήμος Κερατσινίου Δραπετσώνας αξιοποιώντας κάθε δυνατότητα χρηματοδότησης από διάφορα προγράμματα, με γνώμονα την αναβάθμιση του επιπέδου καθαριότητας, προστασίας του περιβάλλοντος και την βελτίωση της ποιότητας ζωής εγκατέστησε άλλα 17 συστήματα υπογειοποιημένων κάδων (γωνιές ανακύκλωσης).

Συνολικά αυτή τη στιγμή στην πόλη έχουν εγκατασταθεί σαραντα πέντε (45) τέτοια συστήματα αφαιρώντας από τους δρόμους της πόλης πάνω από 300 συμβατικούς κάδους.
Κατά αυτό τον τρόπο αναβαθμίζεται η αισθητική εικόνα, αυξάνεται η αποθηκευτική ικανότητα και η αντιμετώπιση των οσμών.
Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα τα σημεία υπογειοποιημένων κάδων αναμένεται να αυξηθούν.