Χρ. Βρεττάκος: Μία εστία μόλυνσης απομακρύνεται από την πόλη μας

Ανάμεσα στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η πόλη μας, υπήρχαν και οι ανενεργές δεξαμενές των ΕΛΠΕ οι οποίες αποτελούσαν μια διαρκή πηγή μόλυνσης που δυσχέραινε την ποιότητα ζωής των κατοίκων της πόλης, ιδίως εκείνων που έμεναν στην περιοχή της Χαραυγής.

Από την πρώτη στιγμή, ως Δημοτική Αρχή θέσαμε ως στόχο το ξήλωμα των ανενεργών δεξαμενών και μετά από μακροχρόνιες προσπάθειες, συζητήσεις και πιέσεις προς τη Διοίκηση των ΕΛΠΕ η διαδικασία απομάκρυνσης ξεκίνησε.
Μετά από αυτή την ευχάριστη εξέλιξη, παύει να υφίσταται μια σοβαρή εστία μόλυνσης για την πόλη και τους κατοίκους της, ενώ παράλληλα ματαιώνονται και τα όποια σχέδια υπήρχαν για μελλοντική επαναλειτουργία των δεξαμενών.
Ο αγώνας μας συνεχίζεται με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα, με μοναδικό σκοπό οι δημότες της πόλης μας να μπορούν να ανασαίνουν ελεύθερα.