Ν. Ζενέτος: Οι κοινόχρηστοι χώροι ανοιχτοί και προσβάσιμοι αποτελούν κεκτημένο δικαίωμα των πολιτών

Αποτελούν κεκτημένο δικαίωμα όλων των πολιτών.

Ολοκληρώθηκε το Επιχειρησιακό Σχέδιο του Δήμου Ιλίου για την εξασφάλιση των Κοινόχρηστων & Κοινωφελών χώρων, που θα συμβάλλει στην προώθηση του χωρικού σχεδιασμού και την ολοκλήρωση της εφαρμογής του σχεδίου πόλης, με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο.
Οι κοινόχρηστοι χώροι, ανοιχτοί, δημόσιοι και προσβάσιμοι, αποτελούν κεκτημένο δικαίωμα όλων των πολιτών αλλά και των μελλοντικών γενεών. Η απόκτηση ολοένα και περισσότερων τέτοιων χώρων αποτελεί διαχρονική, συνεχής και σταθερή μας προτεραιότητα.
Διαβάστε περισσότερα:
Μπορεί να είναι εικόνα 1 άτομο και δρόμος