Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά: Απαίτηση της κοινωνίας η πλήρης αποκάλυψη

Ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά ανταποκρινόμενος στο κοινό περί δικαίου αίσθημα προσδοκά ότι η δικαιοσύνη θα προχωρήσει στην αποκάλυψη των ευθυνών μέχρι τέλους όποιων προσώπων, αλλά και πολιτικών που ακολουθήθηκαν για τους Ελληνικούς Σιδηρόδρομους όλα τα προηγούμενα χρόνια.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά ανταποκρινόμενος στο κοινό περί δικαίου αίσθημα και την απαίτηση της Ελληνικής Κοινωνίας, προσδοκά ότι η δικαιοσύνη θα προχωρήσει στην αποκάλυψη των ευθυνών μέχρι τέλους όποιων προσώπων, αλλά και πολιτικών που ακολουθήθηκαν για τους Ελληνικούς Σιδηρόδρομους όλα τα προηγούμενα χρόνια.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΛΑΤΑΝΗΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ο ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΑΨΟΚΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ