Ομόφωνα ο Στρατηγός Αρχηγός ΓΕΕΘΑ

Το ΚΥΣΕΑ  αποφάσισε ομόφωνα την παράταση για ένα επιπλέον έτος της θητείας του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, Στρατηγού Κωνσταντίνου Φλώρου.

Άξιος Στρατηγέ.
Μπορεί να είναι εικόνα 1 άτομο, στρατιωτική στολή και εξωτερικοί χώροι