Γ. Παναγόπουλος: Η αγάπη να μας συνοδεύει στο νέο έτος

Καλές γιορτές με υγεία, αγάπη και χαρά.