Ν. Ζενέτος: Τοπικό Συμβούλιο Πρόληψης και Παραβατικότητας

Προχωρούμε στην ίδρυση Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας, στο πλαίσιο ενός συνολικού στρατηγικού σχεδίου με στόχο την προστασία της τοπικής κοινωνίας και την εμπέδωση αισθήματος ασφάλειας στους πολίτες.

 Σημείο αναφοράς παραμένει το τρίπτυχο: πρόληψη, συνεργασία, ενημέρωση. Θα συνεχίσουμε τις πρωτοβουλίες και ήδη εξετάζουμε νέες δράσεις, με στόχο την ανάπτυξη εναλλακτικών μέτρων, κοινωνικού χαρακτήρα, πέρα από εκείνα της καταστολής.
Διαβάστε αναλυτικά