Ο Δήμος Περιστερίου είναι πάντα δίπλα τους!

Συνάντηση με κωφούς και βαρήκοους συμπολίτες μας.