Όσο οι συνθήκες δυσκολεύουν, ο Δήμος θα εντείνει τις προσπάθειες στήριξης όσων έχουν ανάγκη

Διεύρυνση του δικτύου κοινωνικών υπηρεσιών.

Όσο οι συνθήκες δυσκολεύουν, ο Δήμος θα εντείνει τις προσπάθειες στήριξης όσων έχουν ανάγκη, διευρύνοντας το δίκτυο κοινωνικών υπηρεσιών.
i. Ιατρείο Μνήμης (προληπτικός έλεγχος για άτομα 60+)
ii. Ομάδες Νοητικής Ενδυνάμωσης
iii. Νευρολόγος (εξέταση και συνταγογράφηση)
Δωρεάν με ραντεβού στα Δημοτικά Ιατρεία 213 2129314-316
Μπορεί να είναι εικόνα δέντρο