Προληπτικό Πρόγραμμα- Δράση με θέμα: «Το καλοκαίρι μένουμε ασφαλείς»  στα Κέντρα Αγάπης και Αλληλεγγύης του Δήμου Πειραιά

Ξεκίνησε στο Β1 Κέντρο Αγάπης και Αλληλεγγύης η ενημερωτική δράση με θέμα: «Το καλοκαίρι μένουμε ασφαλείς», κατά την οποία τα μέλη ενημερώνονται για τις βασικές προληπτικές οδηγίες που πρέπει να τηρούνται, έτσι ώστε όλοι να απολαμβάνουν τη θάλασσα με ασφάλεια.

Το προληπτικό πρόγραμμα θα συνεχιστεί στις 26/7 στα Γ1, Γ2 Κέντρα Αγάπης και Αλληλεγγύης και στις 27/7  στο Ε1 και μπορούν να το παρακολουθήσουν και δημότες που δεν είναι μέλη των Κέντρων Αγάπης και Αλληλεγγύης.

Η δράση πραγματοποιείται από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών και ειδικότερα από το Τμήμα Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας  του Δήμου Πειραιά σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) και τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό «Safe Water Sports».