Επιτέλους: Οργανωθείτε, σοβαρευτείτε. Κράτος, Π.Υ., Αυτοδιοίκηση.

Δεν είναι αυτή Πολιτική Προστασία, εν καιρώ κλιματικής αλλαγής.