«Η προστιθέμενη αξία των Ευρωπαϊκών Δικτύων του τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών»

Πραγματοποίηση Εργαστηρίου στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ ΕΕΤΑΑ και ΠΑΔΑ, με θέμα: «Η προστιθέμενη αξία των Ευρωπαϊκών Δικτύων του τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών»

«Η προστιθέμενη αξία των Ευρωπαϊκών Δικτύων του τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών», ήταν το θέμα του Εργαστηρίου που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), με τη συνδιοργάνωση του Ερευνητικού Εργαστηρίου Κοινωνικής Διοίκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΕΕΚΔ ΠΑΔΑ).
Το Εργαστήριο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της ΕΕΤΑΑ ΑΕ και του ΠΑΔΑ για την προώθηση κοινών δράσεων ερευνητικού, συμβουλευτικού και εκπαιδευτικού περιεχομένου στο πεδίο της Τοπικής Κοινωνικής Πολιτικής.
Ιδιαίτερη μνεία έγινε στο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Δικτύου (European Social Network, που αποτελεί το μεγαλύτερο Πανευρωπαϊκό δίκτυο φορέων (συγκροτείται από 140 μέλη σε 35 χώρες της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας) στο πεδίο των δημόσιων κοινωνικών υπηρεσιών, επιδιώκοντας να βελτιώσει την ανταλλαγή
εμπειριών και καλών πρακτικών στους τομείς της υγείας, της κοινωνικής φροντίδας, της απασχόλησης, της κοινωνικής στέγασης και της κοινωνικής ένταξης.
Οι συμμετέχοντες (εκπρόσωποι της ακαδημαϊκής κοινότητας, αιρετοί και διευθυντικά στελέχη του τομέα κοινωνικής πολιτικής των Δήμων) ενημερώθηκαν για τις
πρωτοβουλίες του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Δικτύου στο πεδίο των κοινωνικών υπηρεσιών και τις επικείμενες σχετικές δράσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που θα αποτυπωθούν εντός του 2022 με την μορφή της πρώτης Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Φροντίδα.
Παράλληλα είχαν την ευκαιρία να ακούσουν από τους τέσσερις Ελληνικούς εταίρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Δικτύου (ΕΕΤΑΑ, ΕΕΚΔ ΠΑΔΑ, Δήμος Αθηναίων, Δήμος Φυλής) κρίσιμες παραστάσεις από την συμμετοχή τους στο Δίκτυο και να ανταλλάξουν απόψεις για τα ισχυρά πλεονεκτήματα των μοντέλων δικτύωσης με άλλους Δήμους της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας.
Τα πορίσματα του Εργαστηρίου επιβεβαίωσαν το έντονο ενδιαφέρον των Ελληνικών ΟΤΑ Α’ Βαθμού να αξιοποιήσουν διακρατικές συνεργασίες προκειμένου να ενισχυθεί η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεών τους στο κρίσιμο πεδίο των κοινωνικών υπηρεσιών.
Κατανοώντας τις σχετικές απαιτήσεις, η ΕΕΤΑΑ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για την διαχείριση και υποστήριξη καινοτόμων προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής (Βοήθεια στο Σπίτι, Βρεφική, Παιδική & Βρεφονηπιακή Φροντίδα, Δημιουργική Απασχόληση Παιδιών, Πρόληψη των Εξαρτήσεων και Προαγωγή της Ψυχοκοινωνικής Υγείας) και το ΕΕΚΔ ΠΑΔΑ στο πλαίσιο του ρόλου του για την ανάπτυξη της έρευνας των πολιτικών κοινωνικής προστασίας, θα προωθήσουν την στρατηγική τους συνεργασία για την δημιουργία του πρώτου Ελληνικού Εθνικού Δικτύου των Τοπικών Κοινωνικών Υπηρεσιών, που θα συγκροτηθεί με τη συμμετοχή αιρετών και διευθυντικών στελεχών των ενδιαφερόμενων Δήμων.


Στη φωτό από αριστερά: Δημήτρης Μαραβέλιας – Πρόεδρος ΕΕΤΑΑ, Κωνσταντίνα Πέππα – Διευθύντρια Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτισμού ΕΕΤΑΑ, Σπύρος Σπυρίδων – Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ, Tanja Sheikhi, Υπεύθυνη Μελών ESNΓαβριήλ Αμίτσης – Καθηγητής και Διευθυντής ΕΕΚΔ ΠΑΔΑ