Ένα αίτημα ετών του 1ου ΕΠ.ΑΛ Σαλαμίνας. Μια επιθυμία πολλών παιδιών στο νησί

Προστέθηκε η ειδικότητα του Πλοιάρχου Εμπορικού Ναυτικού στο 1ο ΕΠ.ΑΛ Σαλαμίνας κατόπιν αιτήματος του Δήμου Σαλαμίνας και της Διεύθυνσης του 1ου ΕΠ.ΑΛ.

ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ.
Οι νέοι της Σαλαμίνας αξίζουν ίσες ευκαιρίες και με την ώθηση και ενθάρρυνση μας να προχωρήσουν σθεναρά στο βηματισμό που ονειρεύονται.
Με την συνεργασία μας με την Διεύθυνση του 1ου ΕΠ.ΑΛ και την Διευθύντρια κα. Α. Κανάκη, το δίκαιο αυτό αίτημα υλοποιήθηκε.
Ευχαριστούμε θερμά το Υπουργείο Παιδείας για την ικανοποίηση του αιτήματος μας.