“Πράσινοι” προϋπολογισμοί σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο

Ευστρ. Χαρχαλάκης: Συμμετείχα στη συνεδρίαση της Επιτροπής ENVE στην Επιτροπή των Περιφερειών στις Βρυξέλλες, αντικαθιστώντας το συνάδελφο Δήμαρχο Καλλιθέας Δημήτρη Κάρναβο που συμμετέχει στην συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στο Ρότερνταμ.

Στη συνεδρίαση υιοθετήθηκαν γνωμοδοτήσεις για την οικολογική μετάβαση, την εφαρμογή “πράσινων” προϋπολογισμών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, τις εκπομπές αερίου, υδρογόνου και μεθανίου και την συμπερίληψη των Δήμων στην UNFCCC COP27.
Έγινε, επίσης, διεξοδική συζήτηση για τις επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία στις πολιτικές για το κλίμα και την ενέργεια στις πόλεις και περιφέρειες της Ευρώπης. Κατά την παρέμβασή μου, ενημέρωσα τους ευρωπαίους συναδέλφους, για τα προβλήματα της ενεργειακής κρίσης σε τοπικό επίπεδο στην Ελλάδα και για την ανάγκη υιοθέτησης ενός “Ταμείου Ενεργειακής Ανακούφισης”, στα πρότυπα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ως τη μοναδική αξιόπιστη ευρωπαϊκή λύση.