Ευκαιρίες για τους ΟΤΑ Α΄ βαθμού

Το χρηματοδοτικό πλαίσιο της Νέας προγραμματικής Περιόδου και οι ευκαιρίες για την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) και την Περιφερειακή Ένωση Δήμων (ΠΕΔ) Αττικής, υλοποίησαν Ενημερωτική Ημερίδα για τα “Χρηματοδοτικά Προγράμματα της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021 – 2027 και τις ευκαιρίες για τους ΟΤΑ α΄ βαθμού”, .
Στις εργασίες της Ημερίδας παραβρέθηκε και μίλησε ο Γενικός Γραμματέας
Εσωτερικών και Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλης Σταυριανουδάκης.
Ο κ. Σταυριανουδάκης τόνισε ότι: «Η Κυβέρνηση και ιδιαίτερα το Υπουργείο
Εσωτερικών, αναγνωρίζοντας τη δυναμική των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού στέκεται
έμπρακτα δίπλα τους. Η επιπρόσθετη οικονομική ενίσχυσή της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης με πέντε (5) δισεκατομμύρια ευρώ και η εξασφάλιση αναπτυξιακών
εργαλείων που διατίθενται σε αυτή (έως το 2027) ξεπερνούν τα 20 δις ευρώ και την
καθιστούν σημαντικό μοχλό βιώσιμης και ισόρροπης ανάπτυξης όλης της χώρας»
Συμπλήρωσε επίσης ότι: «Η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει αποκτήσει σήμερα πια την αξιοπιστία που της άξιζε
 «Οι Ημερίδες της Ε.Ε.Τ.Α.Α. αποτελούν ένα ακόμα λιθαράκι στην προσπάθεια που καταβάλλουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, προκειμένου να αξιοποιηθούν, μέσα από τα χρηματοδοτικά εργαλεία, οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται και αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση αλλά και την κοινωνία συνολικά».
Ο κ. Σταυριανουδάκης αναφερόμενος στην απορροφητικότητα των κονδυλίων, τόνισε: «Η Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορεί και οφείλει να αποκρίνεται στις σύγχρονες προκλήσεις μέσω της χρηστής αξιοποίησης των χρηματοδοτικών εργαλείων που παρέχονται σε αυτή», και πρόσθεσε ότι «Η Κυβέρνηση εκτός από την οικονομική ενίσχυσή των ΟΤΑ, λειτουργεί μεθοδικά και δίνει ουσιαστικές λύσεις όπως τη:
Στήριξη των οικονομικών υπηρεσιών με την επιβολή του 65% στις Τεχνικές Υπηρεσίες στους κύκλους της κινητικότητας
Δημιουργία, μέσω της Ε.Ε.Τ.Α.Α.: α) Μητρώου Μηχανικών σε όλη την χώρα
β) Πρόσληψη περίπου πενήντα (50) Μηχανικών για την ενίσχυση των Δήμων με στόχο την κατάθεση ώριμων προτάσεων και την ορθή αξιοποίηση κονδυλίων που απορρέουν από τα αναπτυξιακά προγράμματα
Προκήρυξη περίπου εξακοσίων πενήντα (650) Μηχανικών μέσω του, εν εξελίξει διαγωνισμού του ΑΣΕΠ, εξασφαλίζοντάς τους τη δυνατότητα της αξιοποίησης προσωπικού από τον ίδιο πίνακα (εγκρίσεις του 2022)
Απλοποίηση διαδικασίας έκδοσης αδειών των Υ.ΔΟΜ
Ανάθεση για την καταπολέμηση αυθαίρετης δόμησης στο ΤΕΕ
Τέλος, ο κ. Σταυριανουδάκης επεσήμανε ότι: «Το πρόγραμμα της Κυβέρνησης, αποτελεί εφαλτήριο πολλών ώριμων προτάσεων, που αν αξιοποιηθούν σωστά, θα
αποδώσουν σύντομα καρπούς».
Ακολούθησαν σύντομοι χαιρετισμοί από, τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΕΤΑΑ Δημήτρη Μαραβέλια και Σπυρίδων Σπυρίδων, αντίστοιχα, τον εκπρόσωπο του Δημάρχου Αθηναίων, Αντιδήμαρχο Κλιματικής Αλλαγής και Πρασίνου Χρήστο Τεντόμα, τον Γενικό Γραμματέα της ΠΕΔ Αττικής και Δήμαρχο Λυκόβρυσης –Πεύκης Τάσο Μαυρίδη , τον Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργο Πατούλη και τον Γενικό Διευθυντή της ΚΕΔΕ Γιάννη Καραγιάννη.
Στην Ημερίδα παραβρέθηκε και η Αντιπρόεδρος της ΕΕΤΑΑ Ευαγγελία Γκόγκου.
Ο Πρόεδρος της ΕΕΤΑΑ, στο σύντομο χαιρετισμό του, αναφέρθηκε στο σκοπό των Ημερίδων που συνδιοργανώνει η ΕΕΤΑΑ με το ΥΠΕΣ, την ΚΕΔΕ και τις 13 ΠΕΔ, που δεν είναι άλλος από την όσο το δυνατόν πληρέστερη ενημέρωση της Αυτοδιοίκησης για τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία και τον σχεδιασμό τους.
Ενημέρωσε επιπλέον τους παρευρισκόμενους Δημάρχους ότι, η ΕΕΤΑΑ, στην προσπάθεια να συμβάλλει με την τεχνογνωσία και την εμπειρία των στελεχών της,
ακόμη περισσότερο προς την κατεύθυνση αυτή και να φανεί πραγματικός αρωγός
στους ΟΤΑ, εκείνους που έχουν πραγματική ανάγκη, προχώρησε στη δημιουργία
ενός καθημερινά επικαιροποιημένου «Ηλεκτρονικού οδηγού χρηματοδοτήσεων»,

που είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα της Εταιρίας καθώς και στη δημιουργία της

Τεχνικής Υπηρεσίας, πρώτιστα για τους μικρούς ορεινούς και νησιωτικούς Δήμους,
χωρίς όμως να αποκλείονται και οι Δήμοι της Αττικής.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ στο σύντομο χαιρετισμό του, αφού
παρουσίασε συνοπτικά τα εμβληματικά έργα που η ΕΕΤΑΑ υλοποιεί, τόνισε το
εύρος των χρηματοδοτικών πηγών της νέας προγραμματικής περιόδου, δ ί ν ο ν τ α ς ι δ ι α ί τ ε ρ η έ μ φ α σ η στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», το οποίο χαρακτήρισε ως «εμπροσθοβαρές ΕΣΠΑ», υπό την έννοια της επικουρικότητας ώστε έργα, μετά από ωρίμανση να ενταχθούν στο ΕΣΠΑ 2021 – 2027.
Ο Γενικός Γραμματέας της ΠΕΔ Αττικής, αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα των
χρηματοδοτικών εργαλείων και την άμεση αξιοποίησή τους από την Τοπική
Αυτοδιοίκηση, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα χρόνια προβλήματα που
αντιμετωπίζουν οι Δήμοι της χώρας. «Κάνουμε αγώνα δρόμου για να εντάξουμε έργα στον προγραμματισμό μας και στην συνέχεια να τα υλοποιήσουμε. Αγωνιζόμαστε για την αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων με μοναδικό συμφέρον την προσφορά στον δημότη και τη δημιουργία έργων στις πόλεις μας. Θέλουμε να είμαστε χρήσιμοι, ως Αυτοδιοικητικοί στις τοπικές μας κοινωνίες, τους συμπολίτες μας αλλά και να κάνουμε χρηστή διαχείριση», επεσήμανε ο κ. Μαυρίδης.
Στόχος της Ημερίδας, ήταν η έγκαιρη ενημέρωση και προετοιμασία των ΟΤΑ, για
την αποτελεσματική αξιοποίηση των χρηματοδοτικών πηγών και εργαλείων της
επόμενης Προγραμματικής Περιόδου.