Δ. Συξέρης: Εκλογή στο Δ.Σ. του Εμπορικού Επαγγελματικού Συλλόγου

Η ημέρα επιφύλαξε μια ιδιαίτερη τιμή για το πρόσωπό μου από τους συναδέλφους επαγγελματίες του Πόρου, με την εκλογή μου για ακόμα μια φορά στο Δ.Σ του Εμπορικός Επαγγελματικός Σύλλογος Πόρου και μάλιστα με 64 στους 81 ψηφίσαντες.

Εκτός από τα μέλη του Συλλόγου, θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους 7 συνυποψηφίους και τα 3 νεοεκλεγέντα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής, για την προθυμία τους να συμβάλλουν στην νέα εποχή του Συλλόγου, σε μια δύσκολη περίοδο, κατά την οποία τα προβλήματα που αντιμετωπίζει κάθε επαγγελματίας, οδηγούν σε εσωστρέφεια και αποχή από τους συλλογικούς φορείς.
Ήδη τους ενημέρωσα πως πρόθεση μου είναι στα Διοικητικά Συμβούλια να συμμετέχουν ισότιμα και οι 8, ανεξάρτητα αν κάποιος έλαβε περισσότερους ή λιγότερους ψήφους.
Προσωπικά δεσμεύομαι να αξιοποιήσω χωρίς αγκυλώσεις, αυτή την τρίτη διαδοχική θητεία, μαζί με τους υπόλοιπους συναδέλφους, στην προώθηση νέων επαγγελματιών στις λειτουργίες του Συλλόγου και στην ενίσχυση δράσεων που θα αναβαθμίσουν το νησί, σε συνεργασία και συνεννόηση με τη Δημοτική Αρχή και τις υπόλοιπες Αρχές και Φορείς, προασπίζοντας τα συμφέροντα των μελών μας.
Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.