Γ. Δημητριάδης: Επιστολή διαμαρτυρίας για ιχθυοτροφείο στον Πόρο

Ο Δήμαρχος Πόρου Γιάννης Δημητριάδης απέστειλε την ακόλουθη επιστολή στον Υπουργό Τουρισμού Χάρη Θεοχάρη, σχετικά με την απαράδεκτη στάση που επιδεικνύει το Υπουργείο Τουρισμού στην υπόθεση των ιχθυοτροφείων και της δημιουργίας Π.Ο.Α.Υ. στον Πόρο:

«Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Σε συνέχεια των από 7.10.2020, 17.11.2020 και 11.12.2020 εγγράφων μου και της τηλεδιάσκεψης που πραγματοποιήσαμε στις 16.12.2020, επισημαίνω ότι μέχρι σήμερα το Υπουργείο σας δεν έχει ακόμα αποστείλει γνωμοδότηση επί της περιβαλλοντικής Μελέτης (Σ.Μ.Π.Ε.) δημιουργίας βιομηχανικής ζώνης ιχθυοκαλλιέργειας (Π.Ο.Α.Υ) στον Πόρο.
Όπως σας ανέπτυξα και στην τηλεδιάσκεψή μας, η διαχρονική αδράνεια του Υπουργείου σας επί του θέματος αποτελεί βασικό λόγο για τον οποίο αρρωστημένα σχέδια που προβλέπουν τη βίαιη βιομηχανοποίηση του νησιού μας έχουν κατοχυρωθεί νομοθετικά (Ειδικό Χωροταξικό των Υδατοκαλλιεργειών του 2011) και πλέον βρίσκονται σε τελική φάση υλοποίησης. Ειδικότερα, επεσήμανα ότι το Υπουργείο σας ουδέποτε είχε απαντήσει: α) στο από 1.4.2011 έγγραφο του ΥΠΕΚΑ, με το οποίο του διαβιβάστηκε αντίγραφο της Σ.Μ.Π.Ε. του Χωροταξικού των Υδατοκαλλιεργειών για έκφραση γνώμης, με συνέπεια να θεσμοθετηθούν αυτούσιες στην Κ.Υ.Α. που εκδόθηκε όλες οι ορέξεις του κλάδου της ιχθυοκαλλιέργειας για εκμετάλλευση του παράκτιου χώρου της χώρας και β) στο από 6.2.2013 έγγραφο της μελετητικής εταιρείας AMBIΟ, με το οποίο διαβιβάστηκε στον Ε.Ο.Τ. σχέδιο της Σ.Μ.Π.Ε. για την Π.Ο.Α.Υ. του Πόρου.
Σήμερα, είναι η τρίτη διαδοχική φορά που το Υπουργείο Τουρισμού δεν έχει εκφράσει γνώμη επί του τελικού πλέον σταδίου του σχετικού σχεδιασμού, καθώς δεν έχει έως σήμερα απαντήσει στο από 12.7.2020 έγγραφο, με το οποίο το ΥΠ.ΕΝ. τού διαβίβασε την τελική Σ.Μ.Π.Ε. της Π.Ο.Α.Υ. του Πόρου, προκειμένου να εκφράσει τη γνώμη του εντός 45 ημερών. Μάλιστα, το Δημοτικό Συμβούλιο Πόρου, με την υπ’ αριθμ. 121/2020 ομόφωνη Απόφαση – Ψήφισμά του που σάς διαβιβάστηκε στις 7.10.2020 απηύθυνε έντονη διαμαρτυρία στο Υπουργείο σας για την αδράνειά του και τη μη-ανταπόκριση στις αρμοδιότητές του και το κάλεσε να εκφράσει, έστω και εκπρόθεσμα, γνώμη επί του θέματος, και το ίδιο ακριβώς σάς παρακάλεσα προσωπικά και εγώ πριν δύο μήνες στην τηλεδιάσκεψή μας.
Σε ό,τι αφορά την ουσία της γνωμοδότησης, όπως σάς επισήμανα και προφορικά, θεωρώ ότι το Υπουργείο σας οφείλει να διορθώσει σκανδαλώδεις παραλείψεις του παρελθόντος, εκφράζοντας, έστω και στο τελικό αυτό στάδιο, την κάθετη αρνητική του γνώμη επί των σχεδίων που θέλουν να μεταβάλουν ένα αμιγώς τουριστικό νησί σε βιομηχανική ζώνη.
Το Κράτος, αξιότιμε κύριε Υπουργέ, έχει μεν συνέχεια, όπως μου αναφέρατε, αλλά το δόγμα αυτό προφανώς δεν μπορεί να αποτελεί άλλοθι για την εξακολούθηση παραλείψεων, σφαλμάτων και σκανδάλων, και είμαι βέβαιος ότι θα συμφωνείτε σε αυτό. Κλείνοντας, θέλω να σας παρακαλέσω και πάλι να φροντίσετε για την άμεση γνωμοδότηση του Υπουργείου σας επί του επίμαχου θέματος.
Με τιμή,
Ο Δήμαρχος Πόρου
Ιωάννης Δημητριάδης»
Μπορεί να είναι εικόνα 1 άτομο