Ν. Ζενέτος: Θα ξεπεράσουμε την πρόκληση με επίκεντρο την κοινωνική μέριμνα

Με επίκεντρο την Κοινωνική Μέριμνα και σημαντικούς πόρους κατατέθηκαν και εγκρίθηκαν ο Προϋπολογισμός και το Τεχνικό Πρόγραμμα 2021 του Δήμου Ιλίου, τα οποία θα κληθούν να υλοποιηθούν κατά τη διάρκεια της μεγαλύτερης υγειονομικής κρίσης, με τεράστιες επιπτώσεις παγκοσμίως. Σήμερα, δοκιμάζεται ο βαθμός στον οποίο θα ανταποκριθούμε, απλώνοντας δίχτυ ασφαλείας σε κοινωνικές και οικονομικές ομάδες που πλήττονται περισσότερο. Προς τούτο, τόσο ο νέος Προϋπολογισμός, όσο και το Τεχνικό Πρόγραμμα θέτουν στο επίκεντρο τον Άνθρωπο, ενισχύοντας και αξιοποιώντας διαθέσιμους πόρους και εργαλεία, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα ξεπεράσουμε αποτελεσματικά την πρόκληση. Εμμένοντας ταυτόχρονα, στους στόχους, τις διαχρονικές αξίες και την υλοποίηση μιας νοικοκυρεμένης και χρηστής διοίκησης πολλών ετών, την οποία τηρούμε απαρέγκλιτα.