Ο Γιώργος Παρασκευόπουλος στη σύσκεψη στο Πέραμα για λιμάνι και Ο.Λ.Π.

“Ο Ο.Λ.Π. είναι δυνάστης της πόλης. Οι τοπικοί βουλευτές άλλα λένε εδώ και άλλα σε κεντρικό επίπεδο.”