Ο Βασίλης Σταυρακάκης στη σύσκεψη στο Πέραμα για λιμάνι και Ο.Λ.Π.

“Θα είμαστε ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις και παραχωρήσεις σε ιδιωτικά συμφέροντα της δημόσιας περιουσίας είτε στην COSCO, είτε σε άλλη εταιρία.”