Ο Παναγιώτης Αγγελίδης στη σύσκεψη στο Πέραμα για λιμάνι και Ο.Λ.Π.