Ο Δήμος Πειραιά κοντά στους εργαζόμενους

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά,  κατά τη σημερινή  έκτακτη  συνεδρίασή του, ενέκρινε ομόφωνα  και εξέδωσε ψήφισμα για 59 συμβασιούχους  εργαζόμενους  στον Δήμο, μέσω  του Ο.Α.Ε.Δ..

Το  ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά, έχει ως εξής:

«Στο Δήμο Πειραιά απασχολούνται  59  εργαζόμενοι βάσει της  υπ΄ αριθμό  8/2018 δημοσίας πρόσκλησης του Ο.Α.Ε.Δ  και στη συνέχεια με την παράταση της υπ΄  αριθμό 9.3761/21-06-2019  ΚΥΑ  (ΦΕΚ  2466/τ.  Β΄ /21-06-2019).

Εξακολουθούν να απασχολούνται βάσει των 427/2020  και 429/2020  αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρων του  Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά  μέχρι την τελεσίδικη απόφαση επί της κύριας αγωγής της δικάσιμου  24/11/2020.

Το  Δ.Σ  αναγνωρίζει ότι οι εργαζόμενοι αυτοί :

Καλύπτουν αποδεδειγμένα πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Δήμου και πρωτίστως εξυπηρετούν τις αυξημένες ανάγκες της κοινωνίας.

Είναι άκρως απαραίτητοι και τυχόν απομάκρυνσή τους θα δημιουργήσει ανυπέρβλητες δυσκολίες στην εύρυθμη λειτουργία του Δήμου αλλά και ανυπέρβλητες δυσκολίες στους δημότες  και τους επισκέπτες της πόλης  με το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας.

Το  Δ.Σ  καλεί την Κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα σε νομοθετική ρύθμιση για την μετατροπή όλων των συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου χρόνου για όλους τους εργαζόμενους, με όλες τις υπηρεσίες του Δήμου, που εξυπηρετούν τις ανάγκες της κοινωνίας και καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.

Τέλος το Δ.Σ  υπερασπίζεται  τη μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους τους εργαζόμενους ώστε να λήξουν οριστικά τα φαινόμενα εργασιακής ομηρίας και αβεβαιότητας».