Β. Κορκίδης: “H επόμενη μέρα της πραγματικής οικονομία”

Η προώθηση μιας σειράς μεταρρυθμίσεων και μέτρων, οι οποίες θα συμβάλουν στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος…