Γ. Δημητριάδης: Επιστολή διαμαρτυρίας για ιχθυοτροφείο στον Πόρο

Ο Δήμαρχος Πόρου Γιάννης Δημητριάδης απέστειλε την ακόλουθη επιστολή στον Υπουργό Τουρισμού Χάρη Θεοχάρη, σχετικά με…