Η δήμαρχος Σαλαμίνας απευθύνει έκκληση στον Υπουργό για την διασφάλιση της δημόσιας υγείας και ασφάλειας των 70.000 μόνιμων κατοίκων και άλλων 150.000 παραθεριστών.

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,                           

μεταξύ των μεγάλων και σοβαρών προβλημάτων που καλείσθε ως Κυβέρνηση να αντιμετωπίσετε, μείζονος σημασίας κι άμεσης προτεραιότητας είναι και η πολύμηνη υπολειτουργία των 5 δήμων της χώρας που στερούνται επικυρωμένου Προϋπολογισμού.
Με λύπη διαπίστωσα ότι η πρόταση που σας υπέβαλα με την από 23-6-2015 αρ.Πρωτ.83 επιστολή μου δεν έτυχε της δέουσας προσοχής εκ μέρους σας, προφανώς λόγω του φόρτου εργασίας επικειμένου του δημοψηφίσματος.

Κε Υπουργέ, στο τέλος αυτής της εβδομάδος τα καύσιμα εξαντλούνται με συνέπεια ακόμη κι αυτός ο ανεπαρκής για τις ανάγκες της καθαριότητας ενεργός μηχανοκίνητος εξοπλισμός του Δήμου να ακινητοποιηθεί, εξαιτίας της ανεπίτρεπτης εκ του νόμου απαγόρευσης οποιασδήποτε δαπάνης για νέες προμήθειες.

Τα σκουπίδια δεν θα μπορούν να μαζευτούν και το νησί θα μετατραπεί σε μία απέραντη χωματερή.
Ήδη, αρκετές περιοχές του Δήμου αντιμετωπίζουν το φάσμα της λειψυδρίας εν μέσω καλοκαιριού από τις συχνές διαρροές του δικτύου οι οποίες δεν μπορούν να αποκατασταθούν ελλείψει εξαρτημάτων.
Ακόμη και η ειδικευμένη πίστωση των 85.000 € για την πυροπροστασία σκουριάζει στα συρτάρια του Δήμου αφού δεν μπορεί να δαπανηθεί με συνέπεια να έχει αυξηθεί ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιών.

Από την άλλη, η είσπραξη των ανταποδοτικών τελών χωρίς ο Δήμος να μπορεί να προσφέρει τις ανάλογες υπηρεσίες στους δημότες, παραβιάζει κατάφωρα την αρχή της ανταποδοτικότητας.

Είναι προφανές ότι η απαγόρευση αυτή αντιστρατεύεται το δημόσιο συμφέρον κι αναπόφευκτα εγκυμονεί κινδύνους τόσο για τη δημόσια υγεία όσο και την ασφάλεια των πολιτών, συνεπώς πρέπει να αρθεί.
Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, για να συναφθεί οποιαδήποτε σύμβαση προμήθειας ή εργασίας πρέπει απαραιτήτως να προηγηθεί η νομική και δημοσιονομική δέσμευση με την αντίστοιχη Πράξη Ανάληψης Υποχρέωσης, η οποία όμως δεν μπορεί να εκδοθεί χωρίς επικυρωμένο Προϋπολογισμό.

Ως εκ τούτου είναι επιτακτική ανάγκη να επιτραπεί άμεσα, με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, στους Δήμους που στερούνται επικυρωμένου από την αρμόδια αρχή Π/Υ, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, να εκδίδουν Πράξη Ανάληψης Υποχρέωσης σε βάρος των πιστώσεων του ψηφισθέντος από το Δημοτικό Συμβούλιο Π/Υ οικ. έτους 2015 για την εκτέλεση εργασιών και προμηθειών που αφορούν τις δράσεις και την εν γένει λειτουργία των ανταποδοτικών υπηρεσιών και της πολιτικής προστασίας.
Να έχει δε ισχύ μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης των διαδικασιών που προβλέπονται στο σχετικό Κεφάλαιο περί Οικονομικής Βιωσιμότητας και Αυτοτέλειας ΟΤΑ του υπό κατάρτιση νομοσχεδίου.

Κε Υπουργέ, για προφανείς λόγους δημόσιου συμφέροντος, σας απευθύνω ύστατη έκκληση όπως εντός της εβδομάδος προβείτε στην έκδοση της προαναφερόμενης ΠΝΠ ώστε να μπορεί να λειτουργήσει σύννομα ο Δήμος διασφαλίζοντας τη δημόσια υγεία και ασφάλεια των 70.000 μόνιμων κατοίκων και άλλων 150.000 παραθεριστών.
Προσβλέποντας στην άμεση έκδοση της ως άνω αναφερόμενης ΠΝΠ με την οποία σημειωτέον δεν προκαλείται καμία δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Π/Υ,

Διατελώ μετά τιμής,

Ισιδώρα  Νάννου – Παπαθανασίου
Δήμαρχος Σαλαμίνας.