Οδηγίες για την εξυπηρέτηση των δημοτών

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου (http://www.dimosmoschatou-tavrou.gr) λειτουργεί ανάρτηση με διαρκή ενημέρωση σχετικά με τα μέτρα προστασίας από τον κορωνοϊό, καθώς και σχετικές τις ανακοινώσεις του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου και των αρμόδιων φορέων.

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 1 της από 25/2/2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού» και προκειμένου να διασφαλιστεί η υγεία πολιτών και εργαζόμενων, μέσω της πρόληψης και της αποφυγής επαφών και τις διατάξεις της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», παρακαλούμε για την χρήση των παρακάτω τρόπων πληροφοριών και υπηρεσιών ανά διεύθυνση:

Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)

1) Ηλεκτρονική πληροφόρηση των πολιτών από το σπίτι ή το γραφείο, μέσω του δικτυακού τόπου της Εθνικής Πύλης ΕΡΜΗΣ, ο οποίος έχει σχεδιαστεί και αναπτυχθεί για τον σκοπό αυτό και ενημερώνεται καθημερινά με τις πιο πρόσφατες πληροφορίες που καλύπτουν όλο το εύρος του Δημόσιου Τομέα, ή τηλεφωνικά στα τηλ: 21320 25401-5 για το ΚΕΠ ΤΑΥΡΟΥ και 21320 19700-5 για το ΚΕΠ ΜΟΣΧΑΤΟΥ.

2) Υποβολή αιτήσεων στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Εθνικής Πύλης ΕΡΜΗΣ, παραλαμβάνοντας το αποτελέσματα (πιστοποιητικό, βεβαίωση κ.λ.π.) είτε άμεσα στην ηλεκτρονική σας θυρίδα είτε από το ΚΕΠ που δηλώνετε κατά την υποβολή της αίτησης.

Για κάθε περαιτέρω πληροφορία μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.ermis.gov.gr

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Έντυπα αιτημάτων για τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Δόμησης μπορείτε να παραλαμβάνετε στο γενικό πρωτόκολλο του Δήμου στο ισόγειο.

Για επιπλέον διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά σχετικά με:
Πολεοδομικά θέματα στα τηλ: 21320 19644, 614 και 648
Καταγραφή βλαβών στα τηλ: 21320 19616 & 660
Σύνδεση ακινήτων με την αποχέτευση τα τηλ: 21320 19649 & 617
Καταγραφή βλαβών ηλεκτροφωτισμού – ύδρευσης στο τηλ: 21320 19617
Διεκπεραίωση αιτήσεων στο τηλ: 21320 19610
Γραμματεία Διεύθυνσης Τ.Υ. & Δόμησης τα τηλ: 21320 19610 & 616
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Τμήματα:

1) Δημοτολόγιο – Ληξιαρχείο

Οι πολίτες που θέλουν να απευθύνουν ερωτήματα για θέματα Δημοτολογίου ή Ληξιαρχείου μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 21320 19601 ή 21320 19603 για την κοινότητα Μοσχάτου και στο 21320 36216 για θέματα ληξιαρχείου για την κοινότητα Ταύρου.

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης για πιστοποιητικά που εκδίδονται από το Δημοτολόγιο, αφού πρώτα πιστοποιηθείτε (σχετικές πληροφορίες για την διαδικασία στα προαναφερόμενα τηλέφωνα). Επίσης υπάρχει η δυνατότητα αιτήσεων μέσω των Κ.Ε.Π. και του συστήματος ΕΡΜΗΣ (http://www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/ermis/) χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς σας του Taxisnet.

2) Πρωτόκολλο

Για πληροφορίες που αφορούν το τμήμα πρωτοκόλλου τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι τα εξής τηλ: 21320 19602 για την κοινότητα Μοσχάτου και 21320 36221 για την κοινότητα Ταύρου

3) Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Μισθοδοσίας

Για πληροφορίες σχετικά με διαγωνισμούς προσλήψεων, κλπ επικοινωνείτε με το γραφείο προσωπικού στα τηλέφωνα 21320 19621 & 604.

Για θέματα που αφορούν μισθοδοσίας, ένσημα κλπ επικοινωνείτε με το γραφείο μισθοδοσίας στο τηλέφωνο 21320 19628.

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Παρακαλούμε, για την αποφυγή συνωστισμού, οι πληρωμές βεβαιωμένων οφειλών και οι πληρωμές των δόσεων ρυθμισμένων οφειλών να πραγματοποιούνται αποκλειστικά με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί ο Δήμος Μοσχάτου Ταύρου στην τράπεζα EUROBANK με IBAN GR2102600550000610200085101, αναγράφοντας τα στοιχεία του καταθέτη και την αιτία της πληρωμής, επικοινωνώντας με την ταμειακή υπηρεσία για κάθε ενέργεια.

Για πληροφορίες που αφορούν σε αιτήσεις ρύθμισης βεβαιωμένων οφειλών καθώς και για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που αφορά την ταμειακή υπηρεσία μπορείτε να επικοινωνείτε στο email: tamiaki@0168.syzefxis.gov.gr και στο τηλέφωνο 21320 19624. Αντίστοιχα για οποιαδήποτε πληροφορία που αφορά το τμήμα εσόδων επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 21320 19625.

Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών

Παρακαλούνται οι πολίτες να προσέρχονται στο Κέντρο Κοινότητας και στα γραφεία των Kοινωνικών Yπηρεσιών μόνο εφόσον συντρέχει σοβαρός λόγος.

Για πληροφορίες, ερωτήματα, δικαιολογητικά κλπ να απευθύνονται στα τηλέφωνα του Κέντρου Κοινότητας και των Κοινωνικών Υπηρεσιών σε Μοσχάτο και Ταύρο.

Κέντρο Κοινότητας, Τηλ: 210 9418655, Email: kk@0144.syzefxis.gov.gr
Κοινωνική Υπηρεσία,
Μοσχάτο: 210 9422927, Email: tkm@0144.syzefxis.gov.gr
Ταύρος: 210 3462125, 210 3426414, Email: kydt@0168.syzefxis.gov.gr

Χρήσιμα τηλέφωνα:

Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, κ. Φελλάς 6977211652

Εντεταλμένος Σύμβουλος Πολιτικής Προστασίας, κ. Καραφωτιάς 6945254976

Δ/ντης Πολιτικής Προστασίας, κ. Μπαλντούνης 2132019605

Παρακαλούμε τους συμπολίτες μας, να ακολουθούν τις παραπάνω οδηγίες ώστε να αποφεύγονται άσκοπες μετακινήσεις προς τις δημοτικές υπηρεσίες προφυλάσσοντας τους ίδιους και τους εργαζόμενους του Δήμου μας.