Σπ. Σπυρίδων: Να ιδρυθούν “ενεργειακές κοινότητες”

Μιλήσαμε στο «Επιστημονικό Συνέδριο για την Πράσινη Μετάβαση και την Κυκλική Οικονομία στην Αυτοδιοίκηση» για το ενεργειακό κόστος των Δήμων που τελικά καταλήγει στους πολίτες καθώς και την ενεργειακή φτώχια που ταλανίζει τα νοικοκυριά και τις τοπικές κοινωνίες.

Ως απάντηση στο πρόβλημα προτείνεται:
Οι Δήμοι, οι Τοπικές Επιχειρήσεις και οι Πολίτες να εκμεταλλευτούν τη νέα νομοθεσία και να παράξουν ηλεκτρικό ρεύμα ιδρύοντας “Ενεργειακές Κοινότητε”
Στην ΕΕΤΑΑ έχουμε ήδη αναλάβει την υποστήριξη των Δήμων να ιδρύσουν “Ενεργειακή Κοινότητα” στην πληγείσα Βόρεια Εύβοια.
Συνδιοργανωτές
Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης-ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ
Σύνδεσμος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων – ΣΒΑΠ
Επενδυτικό φόρουμ Α-Energy
ΜΕ ενεργό συμμετοχή της ΕΕΤΑΑ, του Πράσινου Ταμείου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων
Μπορεί να είναι εικόνα 4 άτομα και κείμενο