Παρεμβάσεις για την Υποστήριξη στην Εργασία από τον Δήμο Ιλίου

Ο Δήμος Ιλίου στέκεται δίπλα στον κόσμο της εργασίας και στο πλαίσιο του Δικτύου Κοινωνικής Καινοτομίας διοργανώνει κύκλους υποστήριξης εργαζομένων, ελεύθερων επαγγελματιών και επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στην πόλη του Ιλίου.

Ο πρώτος κύκλος συνιστά την Ομάδα Ενδυνάμωσης και προσφέρει:
• Υποστήριξη μέσα από ομαδική διεργασία
• Ενδυνάμωση
• Κατανόηση Συναισθημάτων
• Διαχείριση Προκλήσεων
Δηλώσεις συμμετοχής ηλεκτρονικά στο socialinnovationilion@gmail.com
Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 210 8858540, εργάσιμες ημέρες, Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 09:00 έως 17:00.