Τι έχει γίνει μέχρι τώρα και τι πρέπει να γίνει

Πρωτοβουλία για τη σύγκλιση των Δημοκρατικών και Προοδευτικών δυνάμεων στην Περιφέρεια Αττικής.