Είναι ανάγκη να ενισχυθεί η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας

Ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά δηλώνει την αγανάκτησή του σχετικά με τις απαξιωτικές δηλώσεις της Προέδρου του ΕΟΠΥΥ και καλεί τα μέλη του να μην συμμετάσχουν στις εορταστικές εκδηλώσεις που έχει ανακοινώσει ο φορέας.

Στηρίζει με κάθε μέσο τους Εργαστηριακούς, Κλινικοεργαστηριακούς Ιατρούς και τα Πολυϊατρεία στην κινητοποίηση που έχουν προγραμματίσει για την Πέμπτη 23-2-2023, ζητώντας να καταργηθεί άμεσα το άδικο μέτρο του claw back και του rebate.
Ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά τονίζει για ακόμα μία φορά την ανάγκη ενίσχυσης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας με σκοπό το συμφέρον του ασθενούς και της Δημόσιας Υγείας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΛΑΤΑΝΗΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ο ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Α΄
ΒΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ